Historia

Sömmerskan och entreprenören Amanda Christensen grundade företaget i Stockholm 1885. Hon tog tidigt intryck av det europeiska modet och knöt under regelbundna resor kontakter i bland annat Italien och Frankrike. Amanda Christensen AB drevs av familjen Christensen fram till 1999 då Jens Engwall tog över företaget. Huvudkontor finns idag Ulricehamn och tillverkningen i Italien.